Friedrich Nietzsche Sözleri

friedrich-nietzsche1

Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin.

Eylem ve vicdan genellikle uyuşmazlar. Eylem, ağaçtan ham meyveleri toplamak isterken, vicdan onları gereğinden çok olgunlaşmaya bırakır, ta ki yere dökülüp ezilinceye kadar.

Dünya var olduğundan bu yana, hiçbir otorite kendisinin eleştiri konusu yapılmasına istekli görünmemiştir.

Aşk ve nefret kör değillerdir; ama kendileriyle birlikte taşıdıkları ateş yüzünden kör olmuşlardır.

Geleneğin emretmediği şeylerde ahlak yoktur; ve gelenek yaşamı ne denli az belirlerse, ahlaklılık çemberi de o denli küçülür.

İnsan hatasını bir başkasına itiraf ettiğinde unutur onu; ama çoğu kez öteki kişi bunu unutmaz.

Hiçbir şey, şu andaki gururumuzu oluşturan insan aklının ve özgürlük duygusunun bir parçası kadar pahalıya mal olmamıştır.

Alev, başka şeyleri aydınlattığı kadar aydınlatmaz kendini. Bilge de böyledir.

İnsan, diğer insanlardan hiçbir şey istememeye, onlara hep vermeye alıştığı zaman, elinde olmadan soylu davranır.

Müziğin sesini duymayanlar,dans edenleri deli sanıyor.

Kadın gençken çiçekli bir mağaradır.Yaşlanınca mağaradan bir ejderha çıkar.

Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan.

Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu odur.

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.

Ceza adını verir intikam kendisine; vicdanı rahatmış gibi davranır yalan sözlerle, ikiyüzlüce.

Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki.

Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.

Bir insanın gerçekten ele almış olduğu düşünce özgürlüğü ile, onun tutkuları ve hatta arzuları da gizli gizli kendi üstünlüklerini göstereceklerini sanırlar.

Toplumsal hastalıkları iyileştirmek için ihtiyaç duyulan şey, mülkiyetin zor kullanılarak yeniden dağıtımı değil, aklın tedrici dönüşümüdür. Adalet duygusu herkeste daha fazla artmalı, şiddet içgüdüsü ise daha da zayıflamalı.

Bir insan yoğun ve kılı kırk yararak düşündüğü zaman, sadece yüzü değil gövdesi de çekinceli bir havaya bürünür.

Merhamet, düzenli bir biçimde kendi gücü konusunda bir yanılgı içindedir: kadın, aşkın her şeye kadir olduğuna inanır; bu, kadının gerçek bir batıl inancıdır. Ah, aşkı bilenler, onun nasıl yoksul, nasıl çaresiz, zorla elde edilmiş ve yanıltıcı olduğunu sonunda öğrenmişlerdir: en iyi, en derin aşklar bile böyledir. Aşk, kurtarmaktan çok mahveder.

İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.

Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmakta yararı vardır.

İnsan yığınlarının davranış biçimlerini önceden kestirmek için, onların güç bir durumdan kendilerini kurtarmak için hiçbir zaman çok önemli bir çaba göstermediklerini kabul etmek gerekir.

Mükemmelleşen ve olgunlaşan her şey ölmek ister.

İnsan kahkahalarla güldüğü zaman, kabalığı ile tüm hayvanları geride bırakır.

Aptal aptal, kan ter içinde, hayvan gibi dağa tırmanıyorlar: yolda çok güzel manzaralar olduğunu onlara söylemeyi unutmuşlar.

Yapacak çok şeyi olan insan inançlarını ve genel düşüncelerini hemen hemen hiç değiştirmeksizin korur.

Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lütfen not edin : işte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır.

Uygarlık tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık çağını yaşıyoruz.

Sevilmiş olma isteği kendini beğenmişliklerin en büyüğüdür.

Sadece karşıtları can sıkıcı olmayı sürdürdükleri için, arada bir, bir davaya bağlı kalırız.

Bir insan kendini hep çok büyük işlere adadığında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.

Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.

İnsanları şiddetle kendi üzerine çeken, bir oyunu her zaman kendi lehine çevirmiştir.

Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik .

İnsan ağaca benzer,ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse,o kadar kök salar yere, aşağılara,karanlığa, derinlere kötülüğe.

Gerçekten kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz

İnançlar hakikat düşmanları olarak, yalanlardan daha tehlikelidir.

Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar.

Kötü belleğin iyi tarafı, aynı şeylerden bir çok kez ilk kez gibi yararlanmaktır.

Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker.

Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.

Bir kez yürünmüş bir yola düşenlerin sayısı çoktur, hedefe ulaşan az.

Küçücük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır.

Erich Fromm Sözleri

erich-fromm1

Erich Fromm (23 Mart 1900, Frankfurt – 18 Mart 1980), Musevi kökenli Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist ve sosyologdur. Ruh bilimine Marksist – Sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir. Marxist ve sosyalist , insancıl dünya görüşünü benimseyen Fromm , batı kapitalizmi ve SSCB komünizmini reddetmiştir.Biyofili hipotezine olan katkıları, evrimsel psikoloji konusundaki araştırmalara temel sağlamıştır.Erich Fromm’un çalışmaları birçok dile çevrilmiştir.

Yaşam sevgisinin gelişebilmesi için bir şey “yapma” özgürlüğü gereklidir: Yaratma ve kurma özgürlüğü, şaşabilme ve göze alabilme özgürlüğü. Böyle bir özgürlüğü tatmak için etkin ve sorumlu bir birey olmak gerekir; tutsak ya da çarkın iyi yağlanmış bir dişlisi olan birey değil.

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir; bir tutumdur; kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır.Kişi yalnız bir tek insanı seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa, sevgisi sevgi değil, birlikte yaşamaya bağlılık ya da yaygınlaştırılmış bir bencilliktir.

Sevgi ancak iki insan birbirlerine varlıkların özünden bağlanır, her biri kendisinin varlığının özünden tanırsa, gerçekleşir.

Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder.

Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir.

İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz.Aldatmaz ve ağlatmaz.Çünkü aldatmak insan onuruna; ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır.

Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır.

Eğer sevginizi sevgi doğurmuyorsa bu, sevginizin, sevgi üretemediği anlamını taşır. Eğer seven kişi olarak yaşamınızı ortaya koyuyor ama sevilen bir kişi olamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür. Şanssızlıktır.

Hayatımıza giren herkes değerlidir, ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir.

Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz.

Sevdiğini söylemekle sevdiğini hissettirmek farklı şeylerdir karıştırma.İnsan,uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği şey için emek harcar.Bir ilişkide çaba yoksa,o ilişki hiçbir zaman meyve vermez.

Ortak yaşam birliğinin tersine, olgun sevgi kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği birliktir. Sevgi, insanı diğer insanlardan duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren, etkin bir güçtür. Sevgi kişinin soyutlanma ve ayrı olma duygularını yenmesini sağlar, kendisi olmasına, bütünlüğünü yitirmesine yol açar. Sevgide bir olan iki varlığın, iki ayrı varlık olarak da ikilemi yaşanır.

Ölüm keskin bir acıdır. Fakat yaşamadan ölme düşüncesi katlanılmaz bir ızdıraptır.

Bir insanı hiç bir sebep yokken, yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız, işte bu, gerçek sevgidir.

Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Ancak bir insanı nesnel olarak tanıyarak, onun değişmeyen özüyle, sevgi edimi ile kavrayabiliriz.

Gerçekleri görmek, hayır diyebilme cesaretidir. Güçlülerin emirlerine karşı gelebilmektir. Uyanış ve insan oluştur.

Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeye” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.

İnsanın yanında büyük sözler söyleyenler değil, yürekten sevenler kalır hep.

Hiçbir şey yaratıcılığı aşk kadar teşvik etmez, tabi aşkın gerçek olması koşuluyla.

Kapitalizm, insan gibi davranan makineler ve makine gibi davranan insanlar üreten bir sistemdir.

Hiç kimse için mükemmel olmak zorunda değilsin,hayatındaki kişi seni olduğun gibi sevecek karakterde olmalı.

İnanç insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir.

İnançlı olabilmek cesur olmayı tehlikeye atılabilmeyi acı ve düş kırıklığına hazırlıklı olmayı gerektirir. Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar.

İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır; kendisinin diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır.

Kardeş sevgisi tüm insanları sevmektir. Ve tek kişiye ait olmaması en büyük özelliğidir.

Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olunduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir.

Her insan mutlu olamaz… Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını; ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.

Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir.

Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez ya da elde edilemez.

Sevmek kendini karşılıksız olarak adamak, sevgimizin sevilen kişide de sevgi oluşturacağı ümidini taşımak demektir. Sevgi bir inanç eylemidir. İnancı az olanın sevgisi de azdır.

Vermek almaktan çok daha coşku vericidir. Bu, beni yoksullaştırdığı için böyle değildir, verme eyleminde canlılığının gücü yattığı için bu böyledir.

Aşk ‘Seni Seviyorum çünkü sana ihtiyacım var’ diye başlar, ‘Sana ihtiyacım var… çünkü seni seviyorum’ diye olgunlaşır.

Bilmek ve hala bilmediğimizi düşünmek en yüce marifettir.Bilmemek ve buna rağmen bildiğimizi düşünmek bir hastalıktır.

Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir.

Sevmek bir eylemdir edilgen bir duygu değil. Bir şeyin “içinde olmaktır” bir şeye “kapılmak” değil. En genel biçimiyle sevmenin etkin yapısı, sevmenin almak değil öncelikle vermek olduğu biçiminde tanımlanabilir.

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi açılıp gelişir.

Birini mükemmel olduğu için sevmezsin. “O” sen sevdiğin için mükemmeldir.

Aristoteles Sözleri

aristoteles

Aɾistoteles ya da kısaca Aɾisto (MÖ 384 – 7 Maɾt MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biɾi sayılıɾ. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konulaɾda pek çok eseɾ veɾmiştiɾ.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür.

Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Montaigne Sözleri

montaigne

Şu düşünce tarzı onu çok etkilemişti: ” İnsanlar zırdeli, daha bir tırtılı nasıl yaratacaklarını bilmezken binlerce tanrı yaratmışlar ”. Bu çalışmaların sonucu olarak ünlü Denemeler adlı kitabı oluştu. Klasik kuşkuculuğu yeniden gündeme getirmiştir. Bilgiyi keşfetmenin yeni yollarını bulmayı denedi. Montaigne, Denemelerinde başta insan sevgisi olmak üzere iyimserlik, dayanışma, özgürlük ve okuma alışkanlığı üzerine çok özgün yazılar kaleme aldı. Sürekli eleştirel inceleme fikrini yeniden insanlara tanıttı. Bu yazıları herkesin anlayabileceği sade bir anlatımla okura ulaştırdı. Montaigne, Deneme türünün yaratıcısı olarak kabul edilir.

Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma, konuşulacak yerde susmak kendini hiç etmektir.

İyilikler insana, karşılığını verebileceğini sandığı sürece hoş gelir.

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar.

Dünyanın en büyük cezaevi cahil insanın kafasının içidir.

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar.

Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil , iyi yaşanmasındadır.

İnsanlar, hedeflerinden büyük olmalıdırlar.

Kendini olduğundan az göstermek, alçakgönüllülük değil, budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pişirikliktir. Kendini olduğundan fazla göstermek de, çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun.

Yaşlanmanın, yüzümüzden çok, aklımızda kırışıklıklar meydana getireceğinden korkarım.

Hayat kendiliğinden ne iyidir ne de kötüdür; ona iyiliği de kötülüğü de katan sizsiniz.

Yazmak mutsuzluğun nedeni değil, sonucudur.

Bir şeyi ezberlemek, bilmek demek değildir.

Söylemek başka, yapmak başka; vaaz ile vaizi ayırmalıyız birbirinden.

İnsanın kendi aklını beğenmesi için kendi aklından daha ötesini görebilmesi gerekir.

İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir.

Kendini tanı, her insanda bütün insan halleri vardır.

İçinde bulunduğu andan hoşnut olan ruhumuz, geleceğe dair kaygıları reddeder. Anı yaşamanın gerekliliği bundandır.

Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı bambaşka.

Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir.

İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Aşk, bizden kaçanı yakalamak için duyulan çılgın arzudan başka bir şey değildir.

Eğitimin insanı değiştirmesi yetmez, iyiye doğru değiştirmesi gerekir.

Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini ve hayat meşalesini birbirine devreder koşucular gibi.

Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.

Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır.

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez.

İnsan her yerde aynı insandır; bir insanın yaratılışında asalet yoksa, kainatın tacını giyse yine de çıplak kalır.

Herkes kendisi için bir derstir; yeter ki; insan kendisini yakından görmesini bil

Albert Einstein Sözleri

albert-einstein

Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.

İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.

Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.

Akıl sorunu gerçekleşmeden çözer, zeka ise gerçekleştikten sonra.

Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.

Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

Bugüne odaklanın: Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi, öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir.

Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.

Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.

Gerçek yalnızca bir ilüzyondur, ama bitmek bilmeyen bir ilüzyon.

Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.

Aynı anda hem savaşa hazırlanıp, hem de savaşı önleyemezsiniz.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.

Hayal gücü güç verir: “Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”

Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengenizi korumak için, sürmeye devam etmelisiniz.

Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.

Yanlış yapmayan insan yoktur; insanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle olur.

Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.

Tanrı, zar atmaz.

Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.

Her şeyi olabildiğince sade yapın, ama basit değil

Hiç hata yapmamış insan, yeni bir şey denememiştir.

Başarılı olmaya çalışmaktansa, değerli olmaya çalışın.

O kadar akıllı olduğumdan değil, ben sadece problemler üzerinde biraz daha fazla kalıyorum.

Bir insanın zekası cevaplarından değil; soracağı sorulardan anlaşılır.

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.

Milliyetçilik, çocuksu bir hastalık.İnsanlığın kızamığı.

İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.

Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk.

İki şey sonsuzdur; İnsanoğlunun aptallığı ve evren. fakat ikincisinden emin değilim.

Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.

Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.

Karşılaştığınız sorunları onu yaratan düşüncelerle çözemezsiniz.

Değer yaratın: Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın.

Korkarım ki bir gün teknoloji, insan iletişiminin ve yakınlaşmasının önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak.

Dünden öğrenin, bugün için yaşayın, yarın için ümit edin.

Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer, ama kötü insanlar yüzünden değil, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden.

Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlayın, kişilere veya eşyalara değil.

Her şeyi olabildiğince sade yapın, ama basit değil.

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.

Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir.

Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. Kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben savaşı ve o soğuk silahları öylesine tiksindirici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi yok ederim daha iyi… Benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.

İnsanoğlunun en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Halbuki insanoğlu bu evrende zincirin sadece küçük bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük.

 

Konfüçyüs Sözleri

konfucyus

Konfüçyüs kendini antik dönem krallarının öğretisini aktaran Klasikler’in içerdiği değerleri ve ilkeleri topluma aktarmaktan sorumlu görmüştü. Temel amacı ve ideali “tartışmalardan uzak ve tümüyle uyum içerisinde yaşayan bir toplum ve dünya kurmak”tı.Bu ideale ulaşabilmek için ise, ideal insanı tanımlamak ve onun ortaya çıkmasına yardımcı olmak gerekiyordu. Öğretisinde öteki dünya, tanrı, ruhlar, doğaüstü varlıklar ve benzeri kavramlara ve olgulara yer vermemişti. Çünkü bu alan, onun ilgi alanına girmiyordu.Bu bakımdan Çin’in Sokrates’i olarak kabul edilir.Fikirleri, kendisi tarafından asla yazılı hâle getirilmemiş, çoğunluğu birer düşünür ve bilim adamı olarak yetişen öğrencileri tarafından kâğıda dökülmüştür.

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.

Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır.

Yavaş yürüyene çelme takılmaz!

Bir şeyi bildiğin zaman, onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şeyi bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir.

Sevdiğiniz bir işi seçin, böylelikle hayatınızda bir gün bile olsun çalışmak zorunda kalmamış olursunuz.

Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir.

Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz.

Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir!

İyi davranışlar birikmezse, bir insanın ismini yüceltmeye yetmezler. Kötü davranışlar birikmezse, bir insanın yaşamını yok etmeye yetmezler.

Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları, ne de kelimeleri yitir.

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.

Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.

İnsanları sevmek ve onlara ihtimam göstermek iyilikseverlik, onları anlamak ise doğruluktur.

Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir.

İdeal insan, insanın içindeki iyilik ve adalet kaynaklarını ihya eder, ondaki uyumu yakalamayı amaçlar.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner!

Eğer halk yasalarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışacak ve bundan hiç utanç duymayacaktır. Eğer onlar erdemle yönetilir ve eğitimle yola getirilmek istenirse, utanç duyacaklar ve böylece iyi olmaya çalışacaktır.

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir.

Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandır.

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim.

Bir insanın akıllı olması için üç yol vardır. Birincisi yapacağı şey üzerine düşünmektir, ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi taklit etmektir. Bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince, bu en acı yoldur; deneyerek, uğraşarak bulunan yol.

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.

İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.

İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.

Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir.

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma.

Kendin ayağa kalkmak istiyorsan başkalarının da kalkmasına yardım et; kendin başarı kazanmayı arzuluyorsan başkalarının da başarıya ulaşmasına yardım et.

Doğrunun ne olduğunu görüyor fakat onu yapmakta başarısız oluyorsanız eksikliğiniz cesarettir.

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

Paulo Coelho tarafından söylenmiş güzel sözler

paulo-coelho

Geleceği nasıl mı seziyorum? Şimdinin işaretleri sayesinde. Gizin kökü şimdidedir; şimdiye dikkat edecek olursan, onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen, daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır.

Kişiye göre davranacaksın, küçükle küçük olacaksın hatta; ama seviyesizin seviyesine inecek kadar düşmeyeceksin hayatta.

Bir ilişkide güvensizlik varsa, oradaki sevgi yalandır. Ve güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır!

Eğer başarılı olmak istiyorsan, bir kurala uymak zorundasın: Asla kendine yalan söyleme!

Hayat yaşamakta olduğumuz andan ibarettir ve sadece buduɾ.

Bir şey elde etmek istiyorsanız gözünüzü hiç kapamamalısınız; bütün dikkatinizi hedefinizde toplamalı ve ne istediğinizden emin olmalısınız. Kapalı gözlerle hiç kimse hedefine ulaşamaz.

Sevgi, birisi gelip anlam katıncaya dek, bir sözcükten ibarettir.

paulo-coelho1

Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir. Tren istasyonu değil.

Bir erkekle mutlu olmak istiyorsan onu anla, sevmesen de olur. Bir kadınla mutlu olmak istiyorsan onu sev, anlamasan da olur.

İnsanın en çok tutamadığı sözler, kendine verdiği sözlerdir.

Bazen insanlar kabahatli olduklarını kabullendikleri için değil, sadece karşıdaki sussun diye özür dilerler.

İnsanların başka insanlara nasıl davrandığı, kendileri hakkında nasıl hissettiklerinin doğrudan bir yansımasıdır.

Düşman, elinde kılıcıyla karşında duran değildir. Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır.

Gideceğin yoldan eminsen, engeller ‘dinlenme noktan’ olmaktan öteye gidemez.

Etrafında ne varsa kullanabileceğin bir strateji geliştirmelisin. Mücadeleye hazırlanmanın en iyi yolu, verebileceğin karşılıkları sınırsız hale getirmektir.

Bazı kapıları kapayın.Gururunuzdan dolayı değil, artık hayatınıza uygun olmadıkları için.

Hatalarım orjinal olmalı. Eğer öncekilerin tekrarıysa, hiçbir ders çıkarmamışım demektir.

Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın.çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğreteceği üç şey vardır; 1.Nedensiz yere mutlu olmak.. 2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak.. 3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmak..

paulo-coelho2

İnsan fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanın gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur.

En kusursuz cinayet budur; yasama sevincimizi kimlerin öldürdüğünü,bunu hangi güdüyle yaptıklarını,suçluların nerede bulunacağını bilemeyiz.

Unutma, aydınlık bir yarın için, karanlık bir gecenin içinden geçmen gerekir.

Eğer bütün kelimeler bitişik olsaydı bir anlam çıkmazdı veya en azından anlamı çıkarmak çok zor olurdu. Boşluklar çok önemlidir. Esler olmasa müzik de olmaz, boşluklar olmasa cümleler de olmaz.

İyi ve kötünün yüzü aynıdır. Her şey insanın yoluna ne zaman çıktıklarına bağlıdır.

İnsanlar her şeyden ve herkesten kaçabilir; ama hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz.

Giden sizin için çok değerli de olsa, kapıyı örtün ki; içeride kalanlar üşümesin.