Tiyatro ile ilgili söylenmiş güzel sözler

tiyatro

Tiyatronun seyircisine doğru tuttuğu ayna, onların düşkünlüğünü, dayanıksızlığını, eksikliğini, yetersizliğini istenç zayıflıklarını ve aşırı güçlü tutkularını dizginleyememelerinin nelere yol açabileceğinin ifadesidir.

Üstün Akmen

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Atatürk

Yaşam, sürekli değişen, benzerlikleri olabilen ama yinelenmeyen bir tiyatro sahnesi.

Duygu Asena

Tiyatro insandan insana bir iletişimdir. Araya elektronik ya da mekanik bir aygıt girmeden yapılan bir iletişim.

Genco Erkal

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.

Aristophanes

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

William Hazlitt

Tiyatro, uygarlığı, bütün yurt sathına ulaştıran çok etkin bir sanat dalı.

Haldun Taner

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir.

Sabahattin Kudret Aksal

Yaşam, sadece birkaç uygulamaya geçirilebilir girişi bulunan bir tiyatro salonudur.

Victor Hugo

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır.

Recaizade Ekrem

Tiyatro elbet insanlığın ortak malı. Tiyatro tarihi her ulusa ortak ve zengin bir birikim sağlıyor. Ama her ulus da ona yüzyıllar boyu kendi özelliğinden katkılarda bulunmuş, bulunuyor. Tiyatro alanındaki yeni görünen yolların çoğu işte hep bu eski ve yeni yöresel katkılardan doğuyor.

Haldun Taner

Tiyatro evrensel değildir, ulusaldır çünkü dille bağlı. Sizin folklorunuz, sizin kültürünüz başkaları tarafından bilinmez. O zaman üreteceğiniz espriler de evrensel değil ulusaldır ve yöreseldir.

Metin Akpınar

Tiyatro tutkusu giderek hayata daha bir demokrat, daha bir özgürlükçü, daha bir barışçıl bakmamı sağladı.

Rutkay Aziz

Sabah Biz insanlığın gerçek kültürünün, sanat sınırından başladığına inanıyoruz. Ruh kalkınması olmadıkça adamı hayvandan ayırt edemezsiniz. Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih, tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.

Muhsin Ertuğrul

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur.

Namık Kemal

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.

Oscar Wilde

Dünya, büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bitince de bu sahneyi terk eder.

William Shakespeare

Bir milletin güzel söyleyiş kudreti edebiyatında; edebiyatın da en canlı ifadesi tiyatrosunda belli olur.

Anonim

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

Anonim

Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.

Turgut Özakman

Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.

Anonim

Tiyatronun yaşamı sahneden seyirciye seyirciden sahneye olan kan dolaşımı ile olur ve devam eder.

Anonim

Tiyatro, yaşam devamlılığını ve ulusları birbirine bağlayan gücünü, her yeni olana açık olma özelliği ile sağlar.

Anonim

Şaka ile ilgili söylenmiş güzel sözler

kahkaha4

Bazen önemsemediğimiz bir öksürük bile, ciddi bir hastalığın başlangıcı olabiliyorsa, ufak bir şaka da savaşın başlangıcı olabilir.

Thomas Young

Oğlum büyüklerle şaka etme, sana kızarlar; adi kimselerle şaka etme, sana hakaret ederler.

Ömer bin Abdülaziz

Cahil insanlarla şaka yapmak doğru değildir. Onların halleri ve dilleri, akrebin kuyruğu gibidir.

Hz.Ali(ra)

Ben de şaka ederim, fakat ancak doğruyu söylerim.

Hadis-i Şerif

Şaka çok ciddi bir sanattır.

Bernard Shaw

Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.

Bernard Shaw

Soğuk şakalar, insanın değerini düşürür.

Nasır-ı Hüsrev

En yakın arkadaşına bile, şakaların zayıf olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz.

Ali Fuat Başgil

Bazı şeyler vardır ki onlarla şaka yapılmaz!

Cengiz Aytmatov

Ebedi hayatın ne olduğunu bilmem ama bu dünyadaki hayatımız kötü bir şakadan ibarettir.

Voltaire

Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir.

Novalis

Hayat kötü bir şaka

Mario Levi

Yangın Haftası ile ilgili söz ve sloganlar

yangin1

Ağaçlarla birlikte umutlarımız da yanıyor.

Yaş kesen baş keser.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

Geleceğimiz kül olmasın.

Ormanlarımıza sahip çıkalım.

Hayvanlar: biz sizin evinizi yakmıyoruz, sizde bizim evimizi yakmayın…

Ormansız vatan, vatan değildir.

Ormanlar milli zenginliğimizdir…

Ciğerlerimiz yanmasın.

Bir orman bir millet.

Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.

Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

Yanan ormanlar değil, ciğerlerimiz…

Yanmasın ormanlar, yanmasın hayvanlar…

Yanan ağaçlar geri getirilmez.

Yanmasın artık ormanlar, rahat etsin insanlar..

Ormansız yaşam Leyla’sız Mecnun’a benzer…

Doğayı kana bulamayın.

Hayvanları evlerinden etmeyin…

Yangın ile ilgili söylenmiş güzel sözler

yangin

Yangınların büyük çoğunluğu kendi başına çıkmaz. İnsan dikkatli olursa yangını mutlaka önler ve itfaiyeciler de fazla mesai yapmazlar.

Arthur Walles

Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.

K.Chesterton

Yangın doğal olmayan en büyük felakettir.

Urgel Foix

Tedbir almak, yangını söndürmek kadar önemlidir.

Anonim

Küçük ihmaller büyük sonuçlar doğurur.

Anonim

Bir kadın evinde yangın çıktığını fark edince, içgüdüsel olarak en çok değer verdiği şeye koşar. Çok güçlü bir içgüdüdür.

Arthur Conan Doyle

Hayat yangın gibidir. Yoldan geçenin unuttuğu alevler, rüzgarın önüne katıp savurduğu küller; işte, bir insan ömrü gelip geçmiştir.

Amin Maalouf

İki şiddetli yangın karşılaşıp birleşince,

Onları azdıran şeyleri de yakar tüketirler.

Hafif esintiler küçük ateşleri körükler ama,

Rüzgar fırtınaya dönünce ne ateş kalır ne bir şey.

William Shakespeare

Eser ile ilgili söylenmiş güzel sözler

eser

Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,

Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.

Ziya Paşa

Bir insanın eseri sözünü gölgede bırakacak güzellikte ise, o mükemmel insan olur. Eğer sözü eserini gölgede bırakacak derecede ise o bir gevezedir.

Dos Passos

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez.

Sokrates

Hayvan ölür semeri kalır, İnsan ölür eseri kalır.

Atasözü

İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir.

Montaigne

Eserine uzun ömür dileyen , uzun zaman emek çekmelidir.

Cenap Sahabettin

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.

A.Pope

Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız.

Hz. Ali (r.a.)

Her eser bir planın sonucudur. Her şey bir ölçüye göre şekillenir. İnsan da öyledir.

Halit Ertuğrul

Hiç kimse senden iyi değildir. Ama sen ortaya bir şey koymazsan, sen de kimseden iyi değilsin.

Donald Laird

Bir sanatçı sadece bir eser yaratmaz, kendisi de ortaya koyduğu sanat eseriyle yeniden doğar.

Danell Jones

Devler gibi eser vermek için, karıncalar gibi çalışmak gerekir.

Necip Fazıl Kısakürek

Hayat, işini çok önemseyenlere en ağır şartlarda bile bir eser üretme fırsatı sunar.

Muhammed Bozdağ

Başkasının izinden yürüyen iz bırakmaz.

Brannon

Bir roman, insanın hayat görüşüne hiçbir şey ilave etmiyorsa, iyi bir eser değildir.

Virginia Woolf

Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık eser okunmalıdır.

Samuel Johnson

Er odur ki; dünyaya koya bir Eser

Esersiz kişinin yerinde yeller eser.

Lâ –Edrî

Gönül tarlanızı düşünceyle eker, inançla yetiştirir, eser elde edersiniz.

Muhammed Bozdağ

Erich Fromm Sözleri

erich-fromm1

Erich Fromm (23 Mart 1900, Frankfurt – 18 Mart 1980), Musevi kökenli Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist ve sosyologdur. Ruh bilimine Marksist – Sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir. Marxist ve sosyalist , insancıl dünya görüşünü benimseyen Fromm , batı kapitalizmi ve SSCB komünizmini reddetmiştir.Biyofili hipotezine olan katkıları, evrimsel psikoloji konusundaki araştırmalara temel sağlamıştır.Erich Fromm’un çalışmaları birçok dile çevrilmiştir.

Yaşam sevgisinin gelişebilmesi için bir şey “yapma” özgürlüğü gereklidir: Yaratma ve kurma özgürlüğü, şaşabilme ve göze alabilme özgürlüğü. Böyle bir özgürlüğü tatmak için etkin ve sorumlu bir birey olmak gerekir; tutsak ya da çarkın iyi yağlanmış bir dişlisi olan birey değil.

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir; bir tutumdur; kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır.Kişi yalnız bir tek insanı seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa, sevgisi sevgi değil, birlikte yaşamaya bağlılık ya da yaygınlaştırılmış bir bencilliktir.

Sevgi ancak iki insan birbirlerine varlıkların özünden bağlanır, her biri kendisinin varlığının özünden tanırsa, gerçekleşir.

Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder.

Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir.

İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz.Aldatmaz ve ağlatmaz.Çünkü aldatmak insan onuruna; ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır.

Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır.

Eğer sevginizi sevgi doğurmuyorsa bu, sevginizin, sevgi üretemediği anlamını taşır. Eğer seven kişi olarak yaşamınızı ortaya koyuyor ama sevilen bir kişi olamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür. Şanssızlıktır.

Hayatımıza giren herkes değerlidir, ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir.

Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz.

Sevdiğini söylemekle sevdiğini hissettirmek farklı şeylerdir karıştırma.İnsan,uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği şey için emek harcar.Bir ilişkide çaba yoksa,o ilişki hiçbir zaman meyve vermez.

Ortak yaşam birliğinin tersine, olgun sevgi kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği birliktir. Sevgi, insanı diğer insanlardan duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren, etkin bir güçtür. Sevgi kişinin soyutlanma ve ayrı olma duygularını yenmesini sağlar, kendisi olmasına, bütünlüğünü yitirmesine yol açar. Sevgide bir olan iki varlığın, iki ayrı varlık olarak da ikilemi yaşanır.

Ölüm keskin bir acıdır. Fakat yaşamadan ölme düşüncesi katlanılmaz bir ızdıraptır.

Bir insanı hiç bir sebep yokken, yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız, işte bu, gerçek sevgidir.

Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Ancak bir insanı nesnel olarak tanıyarak, onun değişmeyen özüyle, sevgi edimi ile kavrayabiliriz.

Gerçekleri görmek, hayır diyebilme cesaretidir. Güçlülerin emirlerine karşı gelebilmektir. Uyanış ve insan oluştur.

Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeye” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.

İnsanın yanında büyük sözler söyleyenler değil, yürekten sevenler kalır hep.

Hiçbir şey yaratıcılığı aşk kadar teşvik etmez, tabi aşkın gerçek olması koşuluyla.

Kapitalizm, insan gibi davranan makineler ve makine gibi davranan insanlar üreten bir sistemdir.

Hiç kimse için mükemmel olmak zorunda değilsin,hayatındaki kişi seni olduğun gibi sevecek karakterde olmalı.

İnanç insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir.

İnançlı olabilmek cesur olmayı tehlikeye atılabilmeyi acı ve düş kırıklığına hazırlıklı olmayı gerektirir. Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar.

İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır; kendisinin diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır.

Kardeş sevgisi tüm insanları sevmektir. Ve tek kişiye ait olmaması en büyük özelliğidir.

Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olunduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir.

Her insan mutlu olamaz… Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını; ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.

Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir.

Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez ya da elde edilemez.

Sevmek kendini karşılıksız olarak adamak, sevgimizin sevilen kişide de sevgi oluşturacağı ümidini taşımak demektir. Sevgi bir inanç eylemidir. İnancı az olanın sevgisi de azdır.

Vermek almaktan çok daha coşku vericidir. Bu, beni yoksullaştırdığı için böyle değildir, verme eyleminde canlılığının gücü yattığı için bu böyledir.

Aşk ‘Seni Seviyorum çünkü sana ihtiyacım var’ diye başlar, ‘Sana ihtiyacım var… çünkü seni seviyorum’ diye olgunlaşır.

Bilmek ve hala bilmediğimizi düşünmek en yüce marifettir.Bilmemek ve buna rağmen bildiğimizi düşünmek bir hastalıktır.

Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir.

Sevmek bir eylemdir edilgen bir duygu değil. Bir şeyin “içinde olmaktır” bir şeye “kapılmak” değil. En genel biçimiyle sevmenin etkin yapısı, sevmenin almak değil öncelikle vermek olduğu biçiminde tanımlanabilir.

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi açılıp gelişir.

Birini mükemmel olduğu için sevmezsin. “O” sen sevdiğin için mükemmeldir.

Aristoteles Sözleri

aristoteles

Aɾistoteles ya da kısaca Aɾisto (MÖ 384 – 7 Maɾt MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biɾi sayılıɾ. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konulaɾda pek çok eseɾ veɾmiştiɾ.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir.

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür.

Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.